ÄNDAMÅL

Friherre Gustaf Armfelts stiftelse för släkten Stierngranat skall, sedan 1/20 av avkastningen lagts till kapitalet, utdelas understöd till romersk-katolsk medlem eller medlemmar / manliga eller kvinnliga / av adliga ätten Stierngranat efter enahanda grunder, a) Inget hinder möter, att understöd upprepade gånger tilldelas samma person b) Kvinnlig ättemedlem, som gift sig med man av annan släkt, kan uppbära understöd, likväl så, att behövande ättemedlem, som bär namnet äger företräde c) Utdelas understöd till studerande/manlig eller kvinnlig ättemedlem/ äger den, som studerar latin eller avlagt maturitetsexamen på latinlinjen företräde. Dock att understöden endast kunna åtnjutas av ättemedlemmar, som efterleva katolska kyrkans 4:e och 5:e kyrkobud. Finns ingen ättemedlem, som uppfyller dessa fordringar, kan understöd i ställer utdelas till medlem av ätten Hajdukiewiez de Pomian som uppfyller fordringarna. Utslocknar adliga ätten Stierngranat på både mans- och kvinnosidan skall den till understöd anslagna delen av avkastningen överlämnas till Apostoliske Vikarien i Stockholm för att av honom användas till stipendium år en eller flera katolska studerande / manliga eller kvinnliga /, med företräde för sådan, som studerar skolastisk filosofie ävensom för den, som studerar latin eller har avlagt maturitetsexamen på latinlinjen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Friherre Gustaf Armfelts stiftelse för släkten Stierngranat
Organisationsnummer:133601-3162
Adress:
  • Bengt Ynveson
  • Vegagatan 9
  • 224 57 Lund
Telefonnummer:0725-14 82 22
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:2 278 370 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS