ÄNDAMÅL

Friherre Gustaf Armfelts stipendiestiftelse för släkten Hajdukiewiez de Pomian skall, sedan 1/20 av avkastningen lagts till kapitalet, utdelas understöd till romersk-katolsk medlem eller medlemmar / manliga eller kvinnliga / av ointroducerade adliga ätten Hajdukiewiez de Pomian / Konsul Alf Hajdukiewiez de Pomians gren a) Inget hinder möter, att understöd upprepade gånger tilldelas samma person.b) Kvinnlig ättemedlem, som gift sig med man av annan släkt, kan uppbära understöd, likväl så, att behövande ättemedlem, som bär namnet äger företräde.c) Utdelas understöd till studerande/manlig eller kvinnlig ättemedlem/ äger den, som studerar latin eller avlagt maturitetsexamen på latinlinjen företräde.Dock att understöden kunna åtnjutas endast av ättemedlemmar, som efterleva katolska kyrkans 4:e och 5:e kyrkobud. Fröken Wanda de Pomian, Friherrinanna Jozefa Armfelts syster, må så länge hon lever uppbära stipendiet.Utslocknar den nu nämnda ättegrenen på både mans- och kvinnosidan eller finns inga romersk-katolska medlemmar av denna, som uppfylla 4:e och 5:e kyrkobuden, skall den till understöd anslagna delen av avkastningen överlämnas till Apostoliska Vikarien i Stockholm för att av honom användas som hedersgåva till person, som i tal eller skrift försvarar den katolska tron i Sverige.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Friherre Gustaf Armfelts stipendiestiftelse för släkten Hajdukiewiez de Pomian
Organisationsnummer:133601-3188
Adress:
  • Bengt Yngveson
  • Vegagatan 9
  • 224 57 Lund
Telefonnummer:0725-14 82 22
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 802 227 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS