ÄNDAMÅL

Friherre Gustav Armfelts stiftelse för katolska Birgitta-föreningen i Stockholm skall ,sedan 1/20 av årsavkastningen lagts till kapitalet, överlämna återstoden därav till nämnda förening att av denna användas till utgivning och spridning av katolska skrifter samt till understöd av periodisk katolsk publikation. Sådana skrifter böra förses med inskriften ”Utgiven av Birgitta-föreningen på bekostnad av Armfetska stiftelsen”.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Friherre Gustaf Armfelts stiftelse för katolska Birgitta-föreningen i Stockholm
Organisationsnummer:833600-0354
Adress:
  • Bengt Yngveson
  • Vegagatan 9
  • 224 57 Lund
Telefonnummer:0725-148222
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:4 680 087 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS