ÄNDAMÅL

Fyra femtedelar av fondens ränta för tre på varandra följande år utdelas som ett premium. Beloppet avrundas nedåt till närmaste hela tiotal kronor. Återstående ränteavkastning lägges årligen till fondkapitalet för detsammas förstärkande. Nationens seniorskonvent utser till premiemottagare landsman som är för terminen vid universitetet närvarande, med företräde för juridikstuderande, vilken visat intresse för Tysklands och Italiens kultur och natur.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Frans Godenii Minnes Premiestiftelse
Organisationsnummer:802481-6418
Adress:
  • Box 2062
  • 750 02 Uppsala
Telefonnummer:076-8822480
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS