ÄNDAMÅL

Förmögenheten skall användas i syfte att donera pengar till fysiska- och juridiska personer som verkar i inom områdena idrott, kultur, omsorg av barn och ungdom, utbildning, vetenskaplig forskning, social hjälpverksamhet, sjukvård, miljövård samt Sveriges försvar och krisberedskap i samverkan med myndighet. Förmögenheten får även användas till att stödja fysiska- och juridiska personer som på ett positivt sätt bidrar till samhällsutvecklingen i Norrland. Stiftarna förordnar samtidigt att föreskrifterna enligt Bilaga 1 skall gälla för den avsedda nya stiftelsen. Stiftelsen får förbruka den tillskjutna förmögenheten för att tillgodose ändamålet med stiftelsen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Fort Knox Välgörenhetsstiftelse
Organisationsnummer:802481-6715
Adress:
  • Västra Kyrkogatan 1 A
  • 903 29 Umeå
Telefonnummer:090-717220
E-post:Markus@Fort-Knox.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:3 000 000 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS