ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål ska vara att ge ekonomiskt stöd till personer som är internationellt adopterade till Sverige. Syftet med det ekonomiska stödet ska företrädesvis vara att främja de
adopterade personernas möjligheter att kunna besöka sina ursprungsländer eller att på annat sätt söka sitt ursprung. Stiftelsen får även främja därtill näraliggande ändamål.
Stiftelsen får istället eller utöver att ge ekonomiskt stöd enligt ovan, ge ekonomiskt stöd till annan organisation som främjar ovan angivna ändamål. Om det ekonomiska stödet delas ut direkt till internationellt adopterade så ska bidrag i första hand ges till personer som är adopterade genom Familjeföreningen för internationell adoption, FFIA och i andra hand till andra internationellt adopterade i Sverige.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:FFIA:s stiftelse för internationellt adopterade
Organisationsnummer:802482-2226
Adress:
  • Box 12027
  • 402 41 Göteborg
Telefonnummer:0765-949629
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS