ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara att lämna understöd för undervisning och utbildning samt att främja av vetenskaplig forskning avseende sjukdomen Ehlers-Danlos syndrom. Ändamålet kan främjas dels genom utgivande av bidrag för olika utbildningsinsatser riktade såväl till personer drabbade av sjukdomen som till personer som på annat sätt kommer i kontakt med sjukdomen exempelvis anhöriga, dels genom utgivande av stipendier för forskning såväl kring själva sjukdomen som rörande behandlingar och hjälpmedel.Stiftelsen får årligen ianspråktaga avkastning i form av räntor och utdelningar efter avräkning för kostnader, nettovärdet av realisationsvinster/förluster samt även en del av kapitalet.Så stor del av kapitalet får årligen ianspråktagas, så att detta blir förbrukat under en tioårsperiod.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:EDS-stiftelsen
Organisationsnummer:802424-3274
Adress:
  • Markus Otterloo
  • Rydebacke 15
  • 438 95 Hällingsjö
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS