ÄNDAMÅL

Dels att stödja inrättandet av och verksamheten vid det ateljémuseum innehållande verk av stiftarna vilket av staten genom Ståthållarämbetet förutses skola anordnas i enlighet med föreskrifterna i ett gåvobrev av den 15 oktober 1987, varav kopia fogas härtill som bilaga 1, dels att mottaga och förvalta den gåva vilken samtidigt härmed överlämnas till Stiftelsen ävensom annan egendom vilken i framtiden må tillföras Stiftelsen av stiftarna, företag, enskilda personer eller andra, dels att tillhandagå allmänheten med expertis och dokumentation avseende stiftarnas verk, dels slutligen att vårda minnet av vår familjs konstnärliga verksamhet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Ebba, Evert, Hymme och Manne Lundquists stiftelse
Organisationsnummer:802425-1905
Adress:
  • Susanna Slöör
  • Swedenborgsgatan 41 1tr
  • 11827 Stockholm
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS