ÄNDAMÅL

… att användas till blomsterutsmyckning av altaret i Katarina Kyrka å Allhelgonadagen. Avsikten är härvid att medlen skall förvaltas så att högsta möjliga ränta erhålles varvid 75 % av ränteavkastningen skall användas till denna blomsterutsmyckning och att resterande lägges till kapitalet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Eldfälts stiftelse
Organisationsnummer:802410-8386
Adress:
  • Katarina Församling
  • Box 4015
  • 102 61 Stockholm
Telefonnummer:08-643 96 25
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS