Gör så här:

    1. Ange hela eller delar av stiftelsens namn eller tio-siffriga organisationsnummer eller valfria nyckelord i sökfältet.
    2. Om du får för många svar, avgränsa med län och / eller kommun.
    3. Klicka på namnet på stiftelsen och kontakta dem direkt på det sätt de erbjuder; ansökningsblankett, telefon, e-post eller vanligt brev. Vissa har också sin egen webbplats.

 

Söktext:       

Län:  Alla / välj ▼     

Kommun:       

Träffar/sida:      
 • - Alla -
 • Blekinge län
 • Dalarnas län
 • Gotlands län
 • Gävleborgs län
 • Hallands län
 • Jämtlands län
 • Jönköpings län
 • Kalmar län
 • Kronobergs län
 • Norrbottens län
 • Skåne län
 • Stockholms län
 • Södermanlands län
 • Uppsala län
 • Värmlands län
 • Västerbottens län
 • Västernorrlands län
 • Västmanlands län
 • Västra Götalands län
 • Örebro län
 • Östergötlands län

 

Antal stiftelser: 20 942 st
Stiftelsenamn Ändamål Förmögenhet (SEK)  
Fondens avkastning skall användas för stipendier till elever vid Falu Kommuns Dans- och musikskola. 129 549 kr
Stiftelsens ändamål är att, sedan 1/5 av årlig avkastning lagts till kapitalet, utdela pris till studerande vid medicinska fakulteten (LU), som under föregående kalenderår genom offentliggjort vetenskapligt arbete gjort sig därav förtjänt. Avhandling för vinnande av medicine-doktorsgrad får därvid ej Läs mer ... -
Stiftelsens ändamål är att den årliga räntan skall utdelas, tillsammans med Borg-Areskougska stipendiet, till studerande tillhörande Sydskånska nationen. -
För stud vid LU med företräde för stud tillhörande Västgöta nation.Ej för stud tillhörande sektorn för vårdyrken, juristlinjen och religionsvetenskaplig linje. -
Stiftelsen har till ändamål att stödja kyrklig och social ungdomsverksamhet inom gamla Hedemora stad och landsförsamling. 227 494 kr
Stiftelsens ändamål är att den skall användas till en välartad, skicklig och Gud-fruktig studerande persons uppkomst och studiers fortsättande vid Lunds Akademie, vilken samma stipendiums ränta såsom ett stipendium bör åtnjuta, under fyra års tid, dock skall ingen annan detta Läs mer ... -
Stiftelsens ändamål är att utdela tvenne stipendier för medellösa i behov varande studerande vid Lunds Universitet; och skall av dessa stipendier, vardera till beloppet lika, det ena1) meddelas åt en studerande av Skånska nationen och det andra2) åt en studerande Läs mer ... -
Donation till teologiska biblioteket. Dennst som därigenom uppkommer för den teologiska litteraturen, icke må föranleda till minskning antingen av det, som redan är anslaget till denna litteratur eller av anspråk på den proportionerade andel av en framledes möjligen blivande förhöjning, Läs mer ... -
Stiftelsens ändamål är att stipendie utdelas till någon vid Lunds Universitet studerande fattig yngling av Småländska nationen med följande villkor:-Stipendiaten skall vara minst 17 år gammal.-Bör hava gjort sig känd för Gudsfruktan, flit och en dygdig vandel.-Detta stipendium gives ej Läs mer ... -
Stiftelsen har till ändamål:att bevara Gustav Adolfs minnesplats vid Lützen i värdigt skick genom att öva tillsyn över, att det år 1907 invigda minnekapellet underhålles,att förvärva och ordna markområdet på andra sidan landsvägen mitt emot kapellet,att uppföra och underhålla bostad Läs mer ... -