ÄNDAMÅL

Stiftelsens syfte är att främja forskning, utbildning och aktiviteter som har strategisk betydelse för ett hållbart, cirkulärt och säkert samhälle. Detta görs genom att stödja projekt som främja klimatet och samhällsfunktioner för att kunna skapa dom bästa förutsättningarna för ett bättre klimat, en bättre folkhälsa samt samhällssäkerhet där stiftelsens ändamål är att:- Främja nya utbildnings och forskningsmetoder till teknikföretag.- Främja projekt och insatser som går i enlighet med stiftelsens syfte. – Dela ut stipendium till personer som har betytt mycket för utvecklingen inom hållbar utveckling.- Driva egna projekt som går i enlighet med stiftelsens syfte.- Samverka med andra stiftelser och fonder nationellt som internationellt. Stiftelsen är fristående, partipolitisk och religiöst obunden. Stiftelsen ska tillgodose sitt syfte genom att använda sina insamlade medel och dess avkastning genom att utdela anslag eller på annat sätt stödja fysiska- och juridiska personer genom ett ansökningsförfarande eller på annat sätt som främjar stiftelsens ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen för ett hållbart och cirkulärt samhälle
Organisationsnummer:802481-8281
Adress:
  • Kronogårdsvägen 21
  • 17462 Sundbyberg
Telefonnummer:070-2756818
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS