ÄNDAMÅL

Stiftelsens syfte är att stödja områden som bidrar till ett hållbart samhälle och främjar Sverige internationellt. Stiftelsen ämnar stödja personer och organisationer vars insatser framförallt främjar svensk kreativitet, teknologi och innovation, främst inom kulturella och kreativa näringar samt entreprenörskap. Stiftelsens ändamål är att:- Främja projekt som fokuserar på att skapa ett inkluderande nätverk för att göra skillnad som bidrar till ökad tillgänglighet, cirkulär ekonomi, partnerskap och hållbar utveckling.- Främja innovationer och innovatörer främst inom kreativitet och kultur.- Främja, arrangera och synliggöra evenemang eller andra sammankomster som går i enlighet med stiftelsens syfte och ändamål.- Främja insatser inom områden så som digitalisering, globalisering, framtidstrender, teknologi, ledarskap, affärsmodeller och liknande som bidrar till ett hållbart samhälle eller främjar Sverige internationellt.- Främja socialt entreprenörskap och idéburna verksamheter som verkar i enlighet med syfte och ändamål.- Främja bildandet och förvaltandet av stiftelser och/eller stiftelseägda bolag i enlighet med syfte och ändamål.- Främja utbildning och forskning i enlighet med syfte och ändamål.- Samverka med andra stiftelser inom och utom Sverige.- Dela ut stipendium i enlighet med syfte och ändamål.- Driva egna projekt i enlighet med syfte och ändamål.Stiftelsen ska tillgodose sitt syfte genom att använda sina insamlade medel och dess avkastning genom att utdela anslag eller på annat sätt stödja fysiska- och juridiska personer genom ett ansökningsförfarande eller på annat sätt som främjar stiftelsens ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen From Sweden Foundation
Organisationsnummer:802481-6004
Adress:
  • Folkungagatan 68
  • 116 22 Stockholm
Telefonnummer:070-688 38 84
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS