Gör så här:

    1. Ange hela eller delar av stiftelsens namn eller tio-siffriga organisationsnummer eller valfria nyckelord i sökfältet.
    2. Om du får för många svar, avgränsa med län och / eller kommun.
    3. Klicka på namnet på stiftelsen och kontakta dem direkt på det sätt de erbjuder; ansökningsblankett, telefon, e-post eller vanligt brev. Vissa har också sin egen webbplats.

 

Söktext:       

Län:  Alla / välj ▼     

Kommun:       

Träffar/sida:      
 • - Alla -
 • Blekinge län
 • Dalarnas län
 • Gotlands län
 • Gävleborgs län
 • Hallands län
 • Jämtlands län
 • Jönköpings län
 • Kalmar län
 • Kronobergs län
 • Norrbottens län
 • Skåne län
 • Stockholms län
 • Södermanlands län
 • Uppsala län
 • Värmlands län
 • Västerbottens län
 • Västernorrlands län
 • Västmanlands län
 • Västra Götalands län
 • Örebro län
 • Östergötlands län

 

Antal stiftelser: 21 990 st
Stiftelsenamn Ändamål Förmögenhet (SEK)  
Ränteafkastningen utbetalas till Kyrkoherden i Floda församling för att af honom utdelas hvarje år vid jul och midsommar till behöfvande inom Floda församling. -
Är att mottaga och förvalta medel som överlämnas av stiftarna eller andra, dels att av den årliga avkastningen sedan 20 % lagts till kapitalet utdela stipendier av belöningskaraktär till förtjänta okända konstnärer från Sverige och Finland inom bildkonst och skulptur Läs mer ... -
1:0 Stipendium tilldelas vid slutet av maj månad varje år någon fattig studerande född i Karlshamn. 2:0 Sökande skall vara känd för dygd och flit. 3:0 Om någon bland de sökande skulle styrka sig vara av Sorbonska släkten äger han Läs mer ... -
Stiftelsens ändamål är att av den årliga avkastningen skall hälften läggas till kapitalet och den andra hälften skall användas till att med lika delar öka de sex stipendierna i den Falckska Stipendii-stiftelsen. -
Stiftelsens ändamål skall vara främst att främja Utvecklingen av psykosyntesens teoretiska bas, Metodutveckling, Utvecklingen av psykosyntesens roll i det svenska samhället och Utveckling av psykosyntesen i samarbete med andra organisationer. Stiftelsen skall varje år utlysa ett stipendium för elever eller Läs mer ... -
I första hand att bereda inom riket bosatta, äldre behövande personer (med företräde för sömmerskor), vilka är eller varit yrkesverksamma under någon längre tid med något slag av sömnads- eller annat textilarbete (t ex klädsömnad, vävning, stickning, päls- eller hattillverkning), Läs mer ... -
Stipendier åt förtjänta elever: Inom följande kategorier studerande, agronomie och hortonomie studerande samt landskapsarkitektstuderande. -
Stiftelsens ändamål är att främja medicinsk forskning med företräde för forskningen inom cancersjukdomar. -
Kapitalet skall göras räntebärande på bästa sätt och ränteavkastningen skall varje år vid jul- och nyårshelgen användas för att göra det ”extra festligt och högtidligt” för pensionärerna på ålderdomshemmet i Getinge. Läs mer ... -
Ändamålet är att av den årliga avkastningen skall – sedan minst en tiondel lagts till kapitalet – 20 procent användas till bidrag till patienter vid Lung- och allergikliniken vid Huddinge sjukhus och 80 procent användas till bidrag till patienter vid -