Gör så här:

    1. Ange hela eller delar av stiftelsens namn eller tio-siffriga organisationsnummer eller valfria nyckelord i sökfältet.
    2. Om du får för många svar, avgränsa med län och / eller kommun.
    3. Klicka på namnet på stiftelsen och kontakta dem direkt på det sätt de erbjuder; ansökningsblankett, telefon, e-post eller vanligt brev. Vissa har också sin egen webbplats.

 

Söktext:       

Län:  Alla / välj ▼     

Kommun:       

Träffar/sida:      
 • - Alla -
 • Blekinge län
 • Dalarnas län
 • Gotlands län
 • Gävleborgs län
 • Hallands län
 • Jämtlands län
 • Jönköpings län
 • Kalmar län
 • Kronobergs län
 • Norrbottens län
 • Skåne län
 • Stockholms län
 • Södermanlands län
 • Uppsala län
 • Värmlands län
 • Västerbottens län
 • Västernorrlands län
 • Västmanlands län
 • Västra Götalands län
 • Örebro län
 • Östergötlands län

 

Antal stiftelser: 21 035 st
Stiftelsenamn Ändamål Förmögenhet (SEK)  
Stiftelsens ändamål är att avkastningen skall användas såsom stipendium till en verkligt behövande och skötsam medlem av någon av de skånska nationerna. -
Stiftelsens ändamål är att trygga pensionsutfästelser som BAPS Birgitta Ahltorp AB (556264-3998) lämnat gentemot anställda, som är eller varit av bolagsstämman valda ledamöter eller suppleanter i bolagets styrelse eller till efterlevande efter sådana anställda. Sådan utfästelse må endast avse pension, Läs mer ... -
Inom före detta Tvings församling tages vad som åtgår till vården av vår gravplats och återstoden skall användas till behövande komfirmander inom församlingen, som äro kända för flit och gott uppförande. Läs mer ... -
Denna stiftelse skall förvaltas med det övergripande syftet att det även i framtiden skall vara möjligt för att hoppa fallskärm i Östersund/Jämtland samt att bevara den tradition av ideellt syftande fallskärmsverksamhet som från 1958 till dags dato bedrivits inom ramen Läs mer ... -
Fondens ändamål skall i första hand vara att främja akademiledamöternas utländska förbindelser. -
Återstående del av avkastningen skall användas för att trygga bibliotekets årliga accessionsbehov (bl a årliga abonnemang av viktigare vetenskapliga publikationsserier som icke kan erhållas genom byte med akademiens egna serier). -
Stiftelsens ändamål är att bidra till en god utbildning i makedonskt hemspråk, historia och kultur i Helsingborgs kommun. -
Stiftelsens ändamål är att ett en tiondel av räntan läggs till kapitalet och nio tiondelar av räntan skall årligen tilldelas medellösa studerande vid Lunds nation såsom hjälp vid sjukdom. Skulle något år så lyckligt vara, att understödet ej behöver komma Läs mer ... -
Fondens disponibla avkastning skall användas till förmån för församlingens lägerverksamhet på fastigheten Glämsta, Väddö för att huvudsakligen främja barns och ungdoms fostran och utbildning. Avkastningen får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med allmänna medel. Läs mer ... -
Hjälp åt äldre medlemmar i KKF som är i behov härav före uppnådd folkpensionsålder. -