ÄNDAMÅL

Den årliga avkastningen skall, sedan minst en tiondel lagts till kapitalet, användas till vård, fostran och utbildning av barn och undomar bosatta inom Maria Magdalena församling.Den gravvårdsskyldighet som gäller enligt Hedvig Öhmans testamenteden 16 februari 1791 skall gälla, dock högst med ett belopp som motsvarar stiftelsens andel av den totala avkastningen av Maria Magdalena församlings barn- och undomsstiftelse.Vid utdelning skall lämplig hänsyn tas till föreskrifterna i urkunderna för de stiftelser som lagts in i denna stiftelse. Avkastningen får inte användas för ändamål som skall bekostas av utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Maria Magdalena Församlings barn- och ungdomsstiftelse
Organisationsnummer:802404-7600
Adress:
  • Maria Magdalena Församling
  • Box 15010
  • 104 65 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-6433968
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS