ÄNDAMÅL

Ändamålet är att fondens avkastning skall disponeras dels för bidrag för beredande av vård åt behövande patienter från Stockholms län, vilka kan befinnas vara i behov av medicinsk efterbehandling och konvalescentvård av olika slag efter genomgången operation eller annan medicinsk eller kirurgisk behandling i första hand vid neurokirurgisk eller neuroligisk klinik, i andra hand vid annan öppen eller sluten kirurgisk eller medicinsk vård inom Stockholms län, dels vid behov, för bidrag till donators eller hennes makes syskon.

Denna stiftelse kan endast sökas genom kurator på den klinik/sjukhus du besöker eller har behandlats på.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Nils och Sonja Wallins bidragsfond
Organisationsnummer:802403-1141
Adress:
  • Stockholms Läns Landsting
  • Box 22550
  • 104 22 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7374344
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS