Gör så här:

    1. Ange hela eller delar av stiftelsens namn eller tio-siffriga organisationsnummer eller valfria nyckelord i sökfältet.
    2. Om du får för många svar, avgränsa med län och / eller kommun.
    3. Klicka på namnet på stiftelsen och kontakta dem direkt på det sätt de erbjuder; ansökningsblankett, telefon, e-post eller vanligt brev. Vissa har också sin egen webbplats.

 

Söktext:       

Län:  Alla / välj ▼     

Kommun:       

Träffar/sida:      
 • - Alla -
 • Blekinge län
 • Dalarnas län
 • Gotlands län
 • Gävleborgs län
 • Hallands län
 • Jämtlands län
 • Jönköpings län
 • Kalmar län
 • Kronobergs län
 • Norrbottens län
 • Skåne län
 • Stockholms län
 • Södermanlands län
 • Uppsala län
 • Värmlands län
 • Västerbottens län
 • Västernorrlands län
 • Västmanlands län
 • Västra Götalands län
 • Örebro län
 • Östergötlands län

 

Antal stiftelser: 21 652 st
Stiftelsenamn Ändamål Förmögenhet (SEK)  
Stiftelsens ändamål är att stödja forskning kring sarkom, med särskild tonvikt på mjukdelssarkom, genom utdelande av forskningsstipendier från stiftelsen. Forskningsmedel avses att normalt utdelas en gång årligen till forskare anställda vid eller tydligt anknutna till Göteborgs universitet, Chalmers tekniska högskola, Läs mer ... -
2) Stiftelsens huvudsakliga ändamål skall vara att i Nordeakoncernen främja forskning, utveckling och studier om bank- och finanssektorn, särskilt med inriktning på revisionsutskottets ansvarsområden och därtill relevanta ämnen. Stiftelsen skall tillgodose sitt ändamål genom att årligen utdela stipendier till två Läs mer ... -
Stödja verksamhet som syftar till att bevara minnet av ”Per och Ruth i Älmö” -
Minnesfonden har till ändamål att verka i Jan Tolfs anda, genom evenemang av skilda slag främja hans musik och verka för att den framförs samt i mån av tillgångar utdela priser eller stipendier till personer som är verksamma i hans Läs mer ... -
Stiftelsen skall studera och förmedla kunskap om olika kulturer/normer för att öka toleransen mellan folkgrupper i samhället, såväl nationellt som internationellt, samt befrämja nytänkande och innovativ verksamhet. Detta skall ske genom att stiftelsen bedriver verksamhet i egen regi eller att Läs mer ... -
[..] att underlätta studietiden för obemedlade yngre svenskar, som önska utbilda sig till tonkonstnärer, och som med verkligt framstående musikaliska anlag förena flit och arbetsamhet [..] hvarav räntan torde användas till understöd af nitiske framstående och lofvande elever vid Konservatorium, Läs mer ... -
-
Stiftelsen har till ändamål att understödja sådan skola i Stockholms län, som meddelar utbildning i husligt arbete, bl a hemvård, eller sådan hemvårdande verksamhet, som bedrivs av härför bildad kyrklig förening eller annan därmed jämförlig organisation inom Stockholms län. Läs mer ... -
Att verka för att minska den psykiska ohälsan i samhället genom att främja omsorg om barn och unga inom sagda område. Ändamålet kan uppfyllas genom behandling såväl individuellt som i grupp men även genom opinionsbildning och utbildning samt övriga ändamålsfrämjande Läs mer ... -
Stiftelsens ändamål är att stödja forskning om ögonsjukdomar vid ögonkliniken i Lund, i första hand av doktorander och forskare som vid ansökningstillfället disputerat högst 5 år tidigare. -