Gör så här:

    1. Ange hela eller delar av stiftelsens namn eller tio-siffriga organisationsnummer eller valfria nyckelord i sökfältet.
    2. Om du får för många svar, avgränsa med län och / eller kommun.
    3. Klicka på namnet på stiftelsen och kontakta dem direkt på det sätt de erbjuder; ansökningsblankett, telefon, e-post eller vanligt brev. Vissa har också sin egen webbplats.

 

Söktext:       

Län:  Alla / välj ▼     

Kommun:       

Träffar/sida:      
 • - Alla -
 • Blekinge län
 • Dalarnas län
 • Gotlands län
 • Gävleborgs län
 • Hallands län
 • Jämtlands län
 • Jönköpings län
 • Kalmar län
 • Kronobergs län
 • Norrbottens län
 • Skåne län
 • Stockholms län
 • Södermanlands län
 • Uppsala län
 • Värmlands län
 • Västerbottens län
 • Västernorrlands län
 • Västmanlands län
 • Västra Götalands län
 • Örebro län
 • Östergötlands län

 

Antal stiftelser: 21 035 st
Stiftelsenamn Ändamål Förmögenhet (SEK)  
Stiftelsens ändamål är att främja vetenskaplig forskning inom dermatologien och venereologien genom priser för förtjänstfulla arbeten eller till understöd åt forskare inom dessa ämnen. -
Att främja vård av behövande ålderstigna personer, som bor i bostadsrättsföreningen Syrengårdens fastighet. -
Stiftelsens uteslutande ändamål är att trygga pensionsutfästelser, som givits av Taym AB åt arbetstagare, som är eller har varit ledamöter eller suppleanter i Taym AB:s styrelse eller deras efterlevande. -
Ändamålet är att främja vård av behövande blinda. -
Stiftelsen skall ha till ändamål att förvalta ifrågavarande kapital samt att varje år utbetala hela den behållna avkastningen till främjande av ungdoms utbildning samt vetenskaplig forskning genom utdelning med väl tilltagna belopp åt studerande ungdomar eller yngre forskare, som visat Läs mer ... -
Att ge bidrag till organisationer som bedriver verksamhet för synskadade inom Uppsala län. Bidrag kan lämnas till social verksamhet, informationsinsatser, rehabilitering, utbildning samt bevakning och tillvaratagande av synskadades intressen i samhället. -
Fondens ändamål skall vara att dels lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning åt Tour & Andersson Control Aktiebolags fast anställda och pensionärer dels utöva hjälpverksamhet bland behövande fast anställda och pensionärer i Tour & Andersson Control Aktiebolag. Läs mer ... -
Medlen disponeras av Uppsala universitet för dess Victoriamuseum vid avdelningen för egyptologi. -
Stiftelsens ändamål är att trygga pensionsutfästelser, som lava int. AB (556517-7275) lämnat gentemota) anställda, som är eller varit av bolagsstämman valda ledamöter eller suppleanter i bolagets styrelse eller till efterlevande efter sådana anställda,b) anställda makar/sambor/registrerade partners, ävensom anställda tidigare /makar/sambor/ Läs mer ... -
Fondens nettoavkastning utgår i form av två pensioner och ett stipendium, ettvart understöd åt en tredjedel av avkastningen. Släktingar till Selma Ramsay har företrädesrätt till understöden och i fråga om kvinnlig sökande till stipendiet jämväl den,som vill studera medicin eller Läs mer ... -