ÄNDAMÅL

[…] årliga räntan till det högsta belopp, som Akademien vanligen utbetalar till Stipendier hvarje Walborgsmessoafton skall utdelas såsom premium till någon af nationens studerande yngre medlemmar, som deraf är i behof och genom flit och goda seder gjort sig förtjent, allt efter samma grunder och med enahanda valsätt som vid bortgifvandet af det Wallinska premiet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Carl Wilhelm Böttigers premiefond
Organisationsnummer:817604-2037
Adress:
  • Uppsala Akademiförvaltning
  • Box 121
  • 751 04 Uppsala
Telefonnummer:018-4717500, 018-4717544
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS