ÄNDAMÅL

Stiftelsen är en allmännyttig stiftelse med ändamål att med utgångspunkt från den verksamhet som bedrivs vid skogsmästarskolan stimulera och stödja dess fortsatta utveckling. I första hand skall de fysiska förutsättningarna förbättras och stabiliseras, dvs undervisnings- och samlingslokaler och studerandebostäderatt stimulera och underlätta samverkan mellan högskola, näringsliv, organisationer och enskilda inom det skogliga och träindustriella men också angränsande områdenatt vidareutveckla den kreativa miljön i anslutning till skogsmästarskolan samt arbeta för en breddning och fördjupning av dess verksamhetatt ta initiativ till att starta och utveckla projekt, forskningsinsatser och affärsidéer som främst har anknytning till skog och trä.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Skog och Trä i Skinnskatteberg
Organisationsnummer:879000-4041
Adress:
  • Kolmilevägen 2
  • 73931 SKINNSKATTEBERG
Telefonnummer:070-6565066
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS