Gör så här:

    1. Ange hela eller delar av stiftelsens namn eller tio-siffriga organisationsnummer eller valfria nyckelord i sökfältet.
    2. Om du får för många svar, avgränsa med län och / eller kommun.
    3. Klicka på namnet på stiftelsen och kontakta dem direkt på det sätt de erbjuder; ansökningsblankett, telefon, e-post eller vanligt brev. Vissa har också sin egen webbplats.

 

Söktext:       

Län:  Alla / välj ▼     

Kommun:       

Träffar/sida:      
 • - Alla -
 • Blekinge län
 • Dalarnas län
 • Gotlands län
 • Gävleborgs län
 • Hallands län
 • Jämtlands län
 • Jönköpings län
 • Kalmar län
 • Kronobergs län
 • Norrbottens län
 • Skåne län
 • Stockholms län
 • Södermanlands län
 • Uppsala län
 • Värmlands län
 • Västerbottens län
 • Västernorrlands län
 • Västmanlands län
 • Västra Götalands län
 • Örebro län
 • Östergötlands län

 

Antal stiftelser: 22 076 st
Stiftelsenamn Ändamål Förmögenhet (SEK)  
Stiftelsen har till ändamål att främja och stödja kompetenshöjning, utbildning och andra liknande insatser inom Norrbottens län och på andra orter där bolag inom LKAB-koncernen är verksamma. Ändamålet ska i första hand fullföljas genom olika typer av bidrag till undervisning Läs mer ... 19 757 636 kr
Att vid Stiftsgården Tallnäs bedriva kyrklig verksamhet enligt Svenska kyrkans ordning och erbjuda en kristen miljö. Ändamålet skall inriktas på Svenska kyrkans gudstjänstliv, barn- och ungdomsarbete, diakoni- och handikappverksamhet, utbildning, uppbyggelse och rekreation. Stiftsgården skall i första hand stå till Läs mer ... 19 797 094 kr
Till hemsida
Av nettoavkastningen skall 80 % utdelas till Missionsförsamlingen, pastoratskretsen för Malung-Lima-Transtrands socknar att användas för församlingens egen verksamhet. 19 869 039 kr
Främja medicinsk forskning, företrädesvis cancerforskning. 19 869 925 kr
Avkastningen skall, sedan minst en tiondel lagts till kapitalet, i första hand utdelas till behövande änkor ur medelklassen bosatta i Göteborgs stad och därefter till andra behövande kvinnor som är bosatta i Göteborgs stad. Läs mer ... 19 907 929 kr
Lämna hyresbidrag företrädesvis åt sådana förutvarande sjuksköterskor, som på grund av sin ålder ej förmå att längre utöva sjukvård, men även åt ännu tjänstgörande sjuksköterskor, som tillfölje av klen hälsa eller annan orsak icke kunna åtaga sig full sysselsättning; dels Läs mer ... 19 942 737 kr
Stiftelsen Jämtlands läns bibliotek har till ändamål att äga och förvalta stiftelsens samlingar och övrig egendom samt göra samlingarna tillgängliga till gagn för hela länets befolkning. Av den årliga avkastningen ska en tiondel läggas till kapitalet. Återstoden av avkastningen får Läs mer ... 19 969 304 kr
Stiftelsen ska ha till ändamål att främja vetenskaplig forskning om cancer, hjärt- och lungsjukdomar samt infektionssjukdomar genom utdelande av medel inom dessa forskningsområden enligt stiftelsestyrelsens årliga bestämmande. 20 000 000 kr
Stiftelsens ändamål är att utöva hjälpverksamhet bland behövande sjuka och åldringar samt att understödja utbildning och uppfostran av barn. Stiftelsen må jämväl kunna lämna bidrag till vetenskaplig forskning av olika slag. 20 022 179 kr
Stiftelsens huvudsakliga ändamål skall vara att främja vård och uppfostran av barn, att lämna bidrag för undervisning och utbildning, att bedriva hjälpverksamhet bland behövande, samt att främja vetenskaplig forskning. 20 092 182 kr