ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är dels att mottaga och förvalta medel, som tillfalla stiftelsen eller Synskadades RiksFörbund Skaraborg genom testamente eller gåvobrev, dels att medelst bidrag i lämpliga former främja vård av behövande blinda eller vård och fostran av blinda barn eller blind ungdom. Därest i testamente eller gåvohandling särskild föreskrift meddelats, att medlen skola användas för andra ändamål än de nu angivna, skola de av testator eller donator meddelade förskrifterna iakttagas och äger stiftelsens styrelse, om så befinnes vara ändamålsenligt, överföra förvaltningen av nu omförmälda medel till Synskadades RiksFörbund Skaraborg eller av Synskadades RiksFörbund Skaraborg anvisad sammanslutning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Synskadades stiftelse Skaraborg
Organisationsnummer:866000-8338
Adress:
  • Skaraborgsgatan 34D
  • 532 30 Skara
Telefonnummer:0511-347970
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:8 533 351 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS