ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att bidra till och verka för att alla barn i Sverige lär sig att läsa så tidigt som möjligt i skolan. Verksamheten skall främja stiftelsens ändamål främst genom  att medverka till att lärare i lågstadiet får tillgång till enkla och användarvänliga verktyg och metoder för att hjälpa alla elever att lära sig att läsa och därigenom bygga lust för fortsatt lärande,  annan verksamhet som stödjer och är förenlig med stiftelsens ändamål som t ex- men inte begränsat till- forskning och utveckling, opinionsbildning, stipendier och utmärkelser. Om stiftelsen avser att ekonomiskt stödja annan skall nytta noga prövas innan beslut tas. Efter överenskommen period skall resultat och användning av medel redovisas till stiftelsen av den som mottagit medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:LegiLexi Stiftelse
Organisationsnummer:802478-3287
Adress:
  • Strandvägen 13 B
  • 114 56 Stockholm
Telefonnummer:08-5879 3000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:8 487 506 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS