Gör så här:

    1. Ange hela eller delar av stiftelsens namn eller tio-siffriga organisationsnummer eller valfria nyckelord i sökfältet.
    2. Om du får för många svar, avgränsa med län och / eller kommun.
    3. Klicka på namnet på stiftelsen och kontakta dem direkt på det sätt de erbjuder; ansökningsblankett, telefon, e-post eller vanligt brev. Vissa har också sin egen webbplats.

 

Söktext:       

Län:  Alla / välj ▼     

Kommun:       

Träffar/sida:      
 • - Alla -
 • Blekinge län
 • Dalarnas län
 • Gotlands län
 • Gävleborgs län
 • Hallands län
 • Jämtlands län
 • Jönköpings län
 • Kalmar län
 • Kronobergs län
 • Norrbottens län
 • Skåne län
 • Stockholms län
 • Södermanlands län
 • Uppsala län
 • Värmlands län
 • Västerbottens län
 • Västernorrlands län
 • Västmanlands län
 • Västra Götalands län
 • Örebro län
 • Östergötlands län

 

Antal stiftelser: 21 990 st
Stiftelsenamn Ändamål Förmögenhet (SEK)  
Stipendium till en af Uplands Nation Theologiae Studerande vid kungl..Universi­tetet i Upsala. -
Stiftelsens syfte är att skapa en ren livsmiljö för att öka mänskligt välbefinnande. Stiftelsen ämnar stödja personer och organisationer inom såväl som utom Sverige vars projekt tar fram hållbara och fungerande lösningar, förbättrar eller ökar kunskapen kring miljö och/eller välbefinnande. Läs mer ... -
Därest från Seglora eller Kinna församlingar finnes någon eller några som studerar till präst, skall högst 50% av den årliga avkastningen kunna utgå som stipendier till dessa. Resterande 50% eller i förekommande fall hela avkastningen skall eljest användas till prydande Läs mer ... -
Ändamålet är tillfälligt ekonomiskt understöd åt personer med så höggradig vanförhet – med företräde för dem genom barnförlamning vanföra – att de ej med till hjälp av ortopedisk-kirurgisk behandling eller speciell yrkesutbildning kunna ernå någon förbättring i sitt tillstånd. Läs mer ... -
Utge utbildningsbidrag till inom SSK verksamma ungdomsledare och idrottsungdomar. -
Kapitalet skall göras räntebärande på bästa sätt och ränteavkastningen skall varje år vid jul- och nyårshelgen användas för att göra det ”extra festligt och högtidligt” för pensionärerna på ålderdomshemmet i Getinge. Läs mer ... -
Stiftelsen Maritims Kulturarvs ändamål är att; Bevara det maritima kulturarvet med fokus på kulturhistoriskt intressanta fartyg/båtar som är i drift, samt bygga kunskap, stödja och initiera forskning och utbildning som är hänförlig till det maritima kulturarvet. Läs mer ... -
Stiftelsens syfte är att verka för en bättre miljö och hälsa. Stiftelsen ämnar stödja personer och organisationer vars insatser skall bekämpa, förebygga och utveckla delar som förbättrar vår miljö och hälsa. Stiftelsens ändamål är att: – Främja verksamheter och projekt Läs mer ... -
Den årliga avkastningen utdelas den första maj varje år som stipendier till två lärjungar i avgångsklassen (studenten) som visat god energi och framåtanda i sina studier. -
Ändamålet är att främja forskningen på den medicinska kemiens område. För vinnande av detta ändamål må medel av fondens ränteavkastning användas; dels för utdelande av Svenska Läkaresällskapets Bezeliusmedalj i guld såsom en gärd av hyllning åt forskare, som i hög Läs mer ... -