ÄNDAMÅL

Ändamålet är att främja forskningen inom de vetenskaper, i vilkas tjänst Anders Retzius verkat, i främsta rummet den normala anatomien med dess olika grenar – den deskriptiva och topografiska människoanatomien, den komparativa anatomien, histologienoch embryologien – och därnäst även fysiologien.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Retzius medaljfond
Organisationsnummer:802403-6173
Adress:
  • Box 738
  • 101 35 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-4408880
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS