ÄNDAMÅL

Från den årliga avkastningen skall avdragas nödvändiga förvaltningskostnader varefter resterande avkastning årligen skall utdelas såsom stipendier till unga flickor, som bedriva studier eller annan utbildning på annan ort än hemorten. Därest lämpliga sökande något år icke finnas för erhållande av stipendier motsvarande hela nettoavkastningen, skall överskjutande delen läggas till kapitalet. Skulle det å andra sidan något år befinnas önskvärt att utdela stipendier till belopp överstigande årets nettoavkastning må även fondens kapital till viss del tagas i anspråk, dock ej i större utsträckning än att nettoavkastningen jämte kapitalminskningenför året uppgår till sammanlagt högst 10.000 kronor.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Elevhemmets i Stockholm Stipendiefond
Organisationsnummer:802408-9214
Adress:
  • Qnutpunkten
  • Svartmangatan 16
  • 11129 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-6427375
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS