ÄNDAMÅL

De ändamål för vilka influtna medel må tagas i anspråk är följande:Gåvomedel att i tysthet utdelas till den inom Lidens församling som p.g.a. sjukdom, olycka eller andra ömmande omständigheter synes vara i uppenbart behov av uppmuntran.Gåvomedel till prydande av Lidens församlings kyrkorum och kyrkogårdar samt till smärre reparationer av kyrkans inventarier.Gåvomedel till övriga ändamål, som en enig styrelse beslutar.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Lidens Blomsterfond
Organisationsnummer:889200-9617
Adress:
  • Kerstin Åström
  • Klockar Eriks väg 2
  • 855 99 Liden
Telefonnummer:0692-100 27
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:69 248 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS