ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att,

– genom eget arbete eller via upphandlade tjänster iordningsställa och förteckna arkivalier, böcker och föremål vilka återfinns i fastigheter ägda av Ericsbergs Fideikommiss AB, 556422-8210,

– lämna bidrag till att täcka kostnader för att förvara och förteckna kulturhistoriskt betydelsefulla föremål eller inventarier, vilka återfinns i fastigheter ägda av Ericsbergs Fideikommiss AB, 556422-8210,

– lämna bidrag till att täcka kostnader för att underhålla och restaurera sådana föremål som upptas enligt ovanstående lydelser,

– lämna bidrag till att täcka kostnader för att från nu levande personer inhämta och dokumentera deras minnen av vardagslivet på Ericsberg,

– lämna bidrag till att täcka kostnader för verksamheter vid muséer i fastigheter vid Ericsberg,

– lämna bidrag till att täcka kostnader som uppkommer vid utfärdande av en eller flera böcker vars tema utgörs av Ericsbergs historia,

– bekosta dendrokronologiska undersökningar av byggnader ägda av Ericsbergs Fideikommiss AB.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Carl Göran Bondes Stiftelse
Organisationsnummer:802482-4057
Adress:
  • Ericsberg, GÃ¥rdskontoret
  • 641 93 Katrineholm
Telefonnummer:0150-75390
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS