ÄNDAMÅL

[…] beloppet af de medel, som blifvit insamlande […] utdelas såsom understöd eller premie åt en eller flere medlemmar af Norrlands nation vid Upsala Universitet, jemte ränta på de influtna medlen till innevarande års utgång […].

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:C.J. Boströms stipendiestiftelse
Organisationsnummer:817604-4223
Adress:
  • Uppsala Akademiförvaltning
  • Box 121
  • 751 04 Uppsala
Telefonnummer:018-471 75 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS