ÄNDAMÅL

1.Stipendiet utdelas av universitetets stipendienämnd vart tredje år, första gången 1975.2. Behöriga att erhålla stipendium är behövande studenter vid universitet, med företräde för a) studerande vilkens fader eller moder är eller varit anställd vid universitetet och tillhör resp. tillhört den kategori som på Forslings tid benämndes vaktmästare, b) studerande som är född i Uppland.3.T.v.avgår stipendiet med 500 kr. När fondens årliga avkastning uppgår till 1.000:- ska konsistoriet fatta beslut om det belopp, varmed stipendiet i fortsättningen ska utgå. De närmare föreskrifter som, utöver vad ovan sagts, må anses erforderligt utfärdas av konsistoriet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:C.J. Forslings stipendiestiftelse
Organisationsnummer:817604-2094
Adress:
  • Uppsala Akademiförvaltning
  • Box 121
  • 75104 Uppsala
Telefonnummer:018-4717500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS