ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att med den årliga räntan lämna understöd åt någon vid Uppsala Universitet studerande, som bereder sig att som präst träda i svenska kyrkans tjänst i hemlandet eller å dess missionsfält och som genom kristlig karaktär, begåfning och brist på egna medel kan anses vara kvalificerad för sådant understöd – med företräde för studerande af Västgöta nation.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:C. Wallins stipendiestiftelse
Organisationsnummer:817604-3399
Adress:
  • Uppsala Akademiförvaltning
  • Box 121
  • 751 04 Uppsala
Telefonnummer:08-471 75 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS