ÄNDAMÅL

Att genom anslag stödja sådan forskning som syftar till att bekämpa astma- och allergisjukdomar. I första hand skall stiftelsen tillgodose den forskning som bedrivs vid Uppsala Universitet och Akademiska sjukhuset i Uppsala. Stiftelsens styrelse skall dock även kunna tillmötesgå önskemål om anslag från forskare som är knutna till andra sjukhus och institutioner om särskilda skäl härtill skulle föreligga.
Om stiftelsens medel inte finner användning för det i föregående stycke angivna syftet fårsyftet vidgas att avse stipendier för medicinsk forskning i allmänhet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Bror Hjerpstedts stiftelse
Organisationsnummer:817602-2773
Adress:
  • SEB
  • Private Banking, Stiftelser
  • 106 40 Stockholm
Telefonnummer:08-763 73 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS