ÄNDAMÅL

Den för utdelning disponibla avkastningen av fonderna användes enligt beslut av skolstyrelsen till förmån för eleverna vid skolväsendet i kommunen, företrädesvis för;

belöning eller uppmuntran åt elev som visat god kamratanda eller berömvärd flit

belöning till elev som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verkamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott

stipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatorisk skola

hjälp åt elev för studier eller för studieresa inom- eller utomlands

studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemansamt ändamål

förvärv av materiel eller andra saker.

Till förmån för lärare får av avkastningen högst en tredjedel användas till stipendier för fortsatt utbildning eller för studieresa i Sverige eller utlandet med företräde för lärare, som varit anställd vid någon av de kommunala praktiska realskolorna i Stockholm.

Avkastningen får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

Avkastning som inte användes reserveras för utdelning under kommande år.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Grevesmuhlska skolstiftelsen
Organisationsnummer:802405-1347
Adress:
  • Donationsstiftelserna, Stadshuset
  • 105 35 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-50829000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS