ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att främja vetenskaplig forskning kring sjukdomsorsak, diagnistik och behandling av mag- och tarmsjukdomar för unga personer – företrädesvis, men inte uteslutande, rörande ulcerös kolit och Chrons sjukdom ur ett immunologiskt, eller närbesläktat, perspektiv.Främjandet av Stiftelsens ändamål kan ske genom stipendium eller anslag, såväl direkt genom egen verksamhet som indirekt genom främjande av annan organisations verksamhet och kan avse mottagare både i Sverige och internationellt. Med unga avses ovan som huvudregel en ålder till och med tjugo års ålder. Stiftelsen ska verka oberoende av politiskt och religiös tillhörighet. För uppfyllande av stiftelsens ändamål får användas den årliga direktavkastningen med avdrag för förvaltningskostnader. Med direktavkastning avses löpande inkomster, såsom exempelvis räntor och utdelningar. Förvaltaren bör även tillse att viss kapitalisering ska ske årligen i syfte att trygga donationskapitalet och skapa förutsättningar för tillväxt av detsamma. Under Stiftelsens tre första år från dess bildande får Stiftelsen, för uppfyllande av sitt ändamål, använda en mindre del av donationskapitalet – dock högst femtiotusen (50 000) kronor per år, dock aldrig utan att stiftelselagens krav på varaktighet beaktas.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Birgitta och Göran Karlssons stiftelse
Organisationsnummer:802481-2870
Adress:
  • Handelsbanken Stiftelser
  • 106 70 Stockholm
Telefonnummer:08-701 10 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS