ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att på ett tongivande sätt, nationellt och internationellt, främja vetenskaplig forskning och forskning inom medicinsk humaniora huvudsakligen genom att främja Birgit Rausings centrum för medicinsk humaniora i Lund, nedan BRC MedHum, eller det som följer i dess ställe. Med medicinsk humaniora avses samverkan mellan medicin och humaniora. Ämnesområdets övergripande syfte är att ta fram forsknings och utbildningsmoment där de naturvetenskapligt baserade medicinska vetenskaperna och den kliniska praktiken belyses med humanvetenskapliga perspektiv hämtade från olika discipliner inom humaniora. Skulle styrelsen finna att BRCMedHum inte når upp till den ursprungliga intentionen med centrat kan styrelsen på annat sätt stödja vetenskaplig utbildning och forskning inom medicinsk humaniora.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Birgit Rausings stiftelse för medicinsk humaniora
Organisationsnummer:802481-6525
Adress:
  • SEB Stiftelser
  • 106 40 Stockholm
Telefonnummer:08-763 58 89
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS