ÄNDAMÅL

Vart tredje år utdelas tre femtedelar av räntan för tre på varandra följande år som premium. Premiebeloppet avrundas nedåt till närmast tiotal kronor. Återstående ränteavkastning lägges årligen till fondkapitalet för detsammas förstärkande.Premiet utdelas utan föregående ansökan vid högtidslandskapet den 30 april av närvarande seniorer och juniorer det år som kommer näst efter det sista i treårsperioden till en för terminen vid Uppsala universitet närvarande och i nationen inskriven studerande som förtjänstfullt arbetat för nationens bästa och som gjort sig omtyckt på nationen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Birgitta Snis Minnesfonds Premiestiftelse
Organisationsnummer:802481-6228
Adress:
  • Box 2062
  • 750 02 Uppsala
Telefonnummer:076-8822480
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS