ÄNDAMÅL

[…] a/ Tiotusen (10.000) kronor, varav årliga räntan, beräknad efter fem (5) procent, användes till stipendier åt flitiga och välartade lärjungar, vilka, efter att vid läroverket hava avlagt fullständig avgångsexamen, övergå till annan, högre läroanstalt för fortsättande av sina studier. Stipendierna, vilkas innehavare utses av läroverkets Rektor och lärare, bliva till en början tre: två á 200 kronor vardera, och ett á 100 kronor. Skulle av brist på tillräckligt väl kvalificerade kandidater, kollegium för något år anse ett, eller flera, av dessa stipendier icke böra utbetalas, skall det, eller de, användas till ökande av själva kapitalet, för vilket ändamål även avsättas vad som å detsamma i räntemedel utöver 5 procent kan erhållas. På kollegiets prövning må bero, huruvida de av det sålunda ökade kapitalets räntemedel uppkommande stipendierna böra utgå med 100 eller 200 kronor vardera, ävensom huruvida, när det ursprungliga kapitalet vuxit till ett belopp av tjugotusen (20.000) kronor något av räntemedlen lämpligare bör användas till andra för läroverket behövliga stipendier.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Axenborgska stiftelsen
Organisationsnummer:802426-4528
Adress:
  • Kommunstyrelsen
  • Eskilstuna Kommun
  • 631 86 Eskilstuna
Telefonnummer:016-7101000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS