ÄNDAMÅL

Stiftelsens upplupna ränta utdelas årligen efter vederbörlig kapitalisering i sin helhet eller till den del, som styrelsen för institutionen för socialt arbete- Socialhögskolan i varje särskilt fall bestämmer, som belöning till elev, som vistats minst 3 terminer vid institutionen och genom självständigt arbete i samband med studierna eller på annat sätt visat sig därav särskilt förtjänt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Axel Hirsch´s stiftelse
Organisationsnummer:802006-4443
Adress:
  • Stockholms Universitet
  • Ekonomiavdelningen
  • 106 91 Stockholm
Telefonnummer:08- 16 20 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:209 000 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS