ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att 1/10 av den årliga avkastningen lägges till kapitalet,
att av den därefter återstående avkastningen av direktionen disponeras 1/3 till förmån för Stockholms läroverksbarns sommarkolonier, 1/3 till förmån för Stockholms folkskolebarns sommarkolonier och 1/3 till förmån för sommarkolonier för Stockholmsbarn under skolåldern, ur alla samhällsklasser;
att av den del av avkastningen, som utdelas, minst 1/3 överlämnas till styrelsen för Barnens ö eller till den stiftelse,som kan komma att omhändertaga koloniverksamheten därstädes;
att, därest framdeles skillnaden mellan folkskolor och läroverk kommer att upphöra eller verksamheten å Barnens ö att väsentligt förändras, kungl. skolöverstyrelsen äger att i möjligaste överensstämmelse med donationens syfte bestämma grunderna för medlens fördelning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Axel Melanders Stiftelse för sommarkolonier
Organisationsnummer:802405-1263
Adress:
  • Donationsstiftelserna, Stadshuset
  • 105 35 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-50829000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS