ÄNDAMÅL

Stiftelsens syfte är att verka för minskning av mödradödligheten i främst Afrika. Stiftelsen ska främja insatser från personer och organisationer som på något sätt ämnar att minska, öka medvetenheten kring eller fördjupa kunskapen kring mödradödlighet. Stiftelsens första upprop fokuserar på att främja gränslös ambulanstransport och lokalproduktion för ambulansekipage.Stiftelsens fullständiga ändamål är:. Främja gränslös ambulanstransport och lokalproduktion för ambulansekipage.. Främja utbildning och beteendeförändring i samband med kvinnors utsatthet.. Främja forskning som ämnar att öka kunskapen inom området.. Främja projekt och insatser som går i enlighet med syftet.. Samverka med stiftelser inom såväl som utom Sverige.. Dela ut stipendium till personer som verkar inom området.Stiftelsen ska tillgodose sitt syfte genom att använda sina insamlade medel och dess avkastning genom att utreda anslag eller på annat sätt stödja fysiska- och juridiska personer genom ett ansökningsförfarande eller på annat sätt som främjar stiftelsens ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Auxilio Insamlingsstiftelse
Organisationsnummer:802481-0619
Adress:
  • Dyviksvägen 55
  • 135 69 Tyresö
Telefonnummer:070-5531126
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS