ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att genom bortgivande av pensioner och donationer lämna stöd till de mest behövande av släkten Bruzelius. Av Fondens årliga avkastning skall, sedan skatt och förvaltningskostnader utgått, minst en tiondel läggas till kapitalet. Av resterande avkastning skall a) hälften delas ut i form av pensioner till fem ensamstående kvinnor och b) hälften delas ut i form av fem pensioner till två pojkar och tre flickor som fyllt 8 men inte 25 år. Alla tio pensionerna skall vara lika stora och delas ut till de behövande Descendenterna. Ensamstående kvinnor skall ha rätt att behålla pensionen så länge de är ensamstående. Pensionerna till barn får behållas till barnet fyller 25 år.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Bruzelianska släktfonden
Organisationsnummer:146004-4165
Adress:
  • Bruzelius
  • Villagatan 13 B
  • 11432 Stockholm
Telefonnummer:070-5721270
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS