ÄNDAMÅL

Av ränteinkomsterna skall minst en fjärdedel av de årliga ränteinkomsterna läggas till kapitalet och återstoden användas för musiklivets främjande inom staden ävensom att Magistraten borde vid utdelning av bidrag från fonden rådföra sig med någon eller några för musiklivet särskilt intresserade personer.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Assembléstiftelsen
Organisationsnummer:819001-5613
Adress:
  • Nyköpings Kommun
  • 611 83 Nyköping
Telefonnummer:0155-248000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS