ÄNDAMÅL

Att understödja i Örebro hemmavarande elever som efter genomgången grundskola eller motsvarande ämnar skaffa sig utbildning för praktiskt förvärvsarbete vid gymnasieskolans 2-åriga yrkesinriktade linjer och till dessa knutna högre specialkurser eller motsvarande påbyggnadsutbildning. Stipendium skall utgå med ett årligt belopp av 2 000 kronor. Stipendiebeloppet justeras vart tredje år efter levnadskostnadsindex. Berättigade att söka är elever i åk 1 och 2 samt vid de högre specialkurserna.

Läs mer på hemsidan nedan

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Adolf Lindgrens stipendiefond
Organisationsnummer:875002-1944
Adress:
  • Örebro kommun
  • Box 300 50
  • 701 35 ÖREBRO
Telefonnummer:019-21 10 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Jenny Ågren
Tillgångar:461 646 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS