ÄNDAMÅL

Av den årliga avkastningen av fonden skall 1/10 läggas till kapitalet. Fondens avkastning i övrigt användes till förmån för eleverna vid gymnasieskolan i Härnösands kommun företrädesvis för belöning eller uppmuntran till elev, som visat gott kamratskap och god samarbetsförmåga, belöning till elev, som ägnat arbete åt elevvård, teater, musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan och därigenom bidragit till den allmänna trevnaden i skolan, stipendier till fortsatt utbildning, studiebesök, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål, förvärv av materiel, konst eller liknande. Avkastningen får inte användas för ändamål, som skall tillgodoses med utdebiterade medel. Avkastning, som inte användes, reserveras för utdelning under kommande år.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Yrkesskolans donationsstiftelse
Organisationsnummer:802479-9960
Adress:
  • Härnösands kommun
  • Ekonomiavdelningen
  • 871 80 Härnösand
Telefonnummer:0611-34 80 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:30 329 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS