ÄNDAMÅL

Av den årliga avkastningen skall en tiondel läggas till kapitalet och resten användas till förmån för elever vid gymnasieskolan i Härnösand, företrädesvis för belöning eller uppmuntran till elev, som visat gott kamratskap och god samarbetsförmåga, belöning till elev, som ägnat arbete åt elevvård, teater, musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan och därigenom bidragit till den allmänna trevnaden i skolan, stipendier till fortsatt utbildning, studiebesök, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål, förvärv av materiel, konst eller liknande. Avkastning som inte användes reserveras såsom disponibel avkastning för utdelning under kommande år. Avkastningen får inte användas för ändamål, som skall tillgodoses med utdebiterade medel. Vid disposition av fonden beaktas de ursprungliga urkundsföreskrifterna så långt möjligt, dock att manliga och kvinnliga elever likställes.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Wilhelm Svedboms Donationsstiftelse
Organisationsnummer:802479-6842
Adress:
  • Härnösands kommun
  • Ekonomiavdelningen
  • 871 80 Härnösand
Telefonnummer:0611-34 80 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:327 550 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS