ÄNDAMÅL

Stiftelsernas avkastning skall nyttjas för följande ändamål: a) driften av allmänna samlingslokaler med undantag för sådana, som ägas eller drivas av kommunen eller den kyrkliga församlingen. Med allmän samlingslokal avses sådan lokal, som äges eller drives av förening eller liknande organisation, och som upplåtes till föreningar och liknande sammanslutningar eller enskilda personer. Vid upplåtelsen äger kommunalnämnden meddela förbud mot allmän dans och förtäring av spritdrycker inom lokalen eller till densamma hörande område; b) folkbildningsarbetet bland församlingens medlemmar, såsom föreläsningar och kurser, vartill även må hänföras kurser avsedda endast för viss yrkesgrupp, c) anordnande av konserter och teaterföreställningar; d) främjande av ungdomens fritidssysselsättningar under förutsättning att kommunala anslag icke utgå till samma slags verksamhet inom andra delar av kommunen. All ungdom skall äga rätt att deltaga i den understödda verksamheten oberoende av såväl politisk som religiös uppfattning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Wedinska stiftelsen till Stjärnorps församling
Organisationsnummer:822000-5220
Adress:
  • Linköpings kommun
  • Kommunstyrelsens förvaltning
  • 581 81 Linköping
Telefonnummer:013-206000
E-post:kommun@linkoping.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:136 797 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS