ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall ha till ändamål att utge ekonomiskt bidrag för behövande patienters – vårdavgiftskostnader inom öppen och sluten vård – för medicinskt motiverad rekreation i anslutning till erhållen lasarettsvård – hjälp vid utskrivning från sluten vård – för ortopediska eller andra personliga hjälpmedel vilka patienten p g a olika fysiska handikapp bedöms vara i behov av dock ej glasögon. Bidrag kan enbart utgå till den del kostnadsansvaret för dessa inte åvilar offentlig myndighet – trivselskapande åtgärder för patienters i samband med sluten vård Vid utdelning av bidrag skall lämplig hänsyn tas till föreskrifterna i de ursprungliga donationsbestämmelserna. Bidrag får inte utges för ändamål till den del dessa täcks av försäkringsgivare eller motsvarande och ej heller för bestridande av kostnader för ändamål som skall bekostas avalmänna medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Vrinnevisjukhusets samstiftelse för vård och omsorg
Organisationsnummer:822003-8551
Adress:
  • Region Östergötland
  • 581 91 Linköping
Telefonnummer:010-1030000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:91 896 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS