ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall ha till ändamål att genom utdelande av understöd eller bidrag- främja vård och uppfostran av barn – lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning- utöva hjälpverksamhet bland behövande- främja vetenskaplig forskning – främja religiösa, välgörande, sociala, konstnärliga, idrottsliga eller andra därmed jämförliga kulturella eller eljest allmännyttiga ändamål

OBS! Pengar från denna stiftelse kan bara ansökas med personligt brev till adress ovan. OBS!

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Per och Helen Dreijers stiftelse för allmännyttiga ändamål
Organisationsnummer:862500-7748
Adress:
  • Box 6050
  • 181 06 LIDINGÖ
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:21 652 437 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS