ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till Ändamål att främja a) Matematiskt baserad forskning b) Bekämpande av fattigdom i utsatta områden i världen och c) Forskning kring förvaltning av stiftelseförmögenheter Ändamålet under a) ska primärt främja grundforskning inom hela det matematiska området, men även forskning inom tillämpad matematik. Ändamålet under b) ska företrädesvis främja verksamhet som arbetar efter modellen ”hjälp till självhjälp” och därunder främst inriktas mot utbildning, hälso- och miljövård, demokrati samt företagande och jobbskapande. Undantagsvis kan även bidrag lämnas till katastrofhjälp. Ändamålet under c) ska främja forskning kring teoretiska modeller som kan vara till nytta för Vergstiftelsen, och andra stiftelser eller organisationer med ett evigt liv, i syfte att uppnå högre avkastning på det förvaltade kapitalet. För uppfyllande av Stiftelsen Ändamål får användas den årliga direktavkastning plus hela kontantdelen av eventuella donationer under året i enlighet med § 6 med avdrag för förvaltningskostnader plus högst 3 % av Stiftelsens förmögenhet. Ianspråktagande av Stiftelsens förmögenhet får dock inte innebära att förmögenheten efter ianspråktagandet blir mindre i reala termer än den tidigare högsta förmögenheten i reala termer, beräknat utgående från svenskt konsumentprisindex (KPI). Med direktavkastning avses löpande inkomster, såsom exempelvis räntor och utdelningar. Styrelsen ska årligen fastställa det belopp som får tas i anspråk för att tillgodose respektive Ändamål. Det totala fastställda beloppet fördelas så att högst 10 %, dock högst ett belopp motsvarande ett normalt helårsarbete för en professor går till Ändamål c), och resten delas lika mellan Ändamålen a) och b). För Ändamål a) och c) är destinatörer ”forskare knutna till svenska och utländska universitet eller högskolor eller forskningsinstitut eller dessa organisationer utan att specifikt ange forskare”. för Ändamål b) är destinatärer ”svenska eller utländska bistånds/välgörenhetsorganisationer”. §6 Donationer – Stiftelsen ska kunna ta emot donationer, såsom gåvor och testamenterad egendom såväl av stiftaren som av annan fysisk person.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Vergstiftelsen
Organisationsnummer:802480-1345
Adress:
  • Electrum 234
  • Kistagången 16, 7 tr
  • 164 40 Kista
Telefonnummer:070-563 07 53
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS