ÄNDAMÅL

Den årliga avkastningen, sedan minst en tiondel tillförts kapitalet, får efter beslut av kyrkorådet användas till kristen verksamhet bland barn och ungdom, ålderstigna, sjuka och andra, som är i behov av omvårdnad. Avkastningen får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel. Vid disposition av samfonden skall hänsyn tas till föreskrifterna i urkunderna för de i samfonden ingående donationerna i den utsträckning som finns lämplig.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Vaxholms Diakonala Stiftelse
Organisationsnummer:802403-3972
Adress:
  • Vaxholms församling
  • Box 38
  • 185 21 Vaxholm
Telefonnummer:854171706
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS