ÄNDAMÅL

Stiftelsen ska inom landskapen Västergötland, Bohuslän och Dalsland eller dess framtida motsvarigheter främja journalisters yrkeskunnande och journalistikens utveckling inom det angivna geografiska verksamhetsområdet genom att exempelvis bevilja stipendier och andra bidrag till enskilda journalister, arrangera seminarier och kurser samt stödja journalistiska projekt. För uppfyllande av stiftelsens ändamål får både kapital och avkastning användas, dock med beaktande av stiftelselagens krav på varaktighet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Västsvenska journalisters stiftelse
Organisationsnummer:802480-4737
Adress:
  • Gunnar Östgård Olsson
  • Gåsmossen 92
  • 436 39 Askim
Telefonnummer:0705-700285
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:3 138 699 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS