ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara att befrämja den idrottsliga verksamheten vid fotbollsanläggningen på fastigheten Fjälebro 3:1 i Hjälteby i Tjörns kommun varpå IFK Valla bedriver verksamhet. Det skall ske genom lokalförnyelse, förvaltning, drift och uthyrning av stiftelsens egendom på anläggningen samt på annat lämpligt sätt. Stiftelsen skall verka för befrämjandet av intäkter, externa bidrag från sponsorer och andra bidragsgivare till anläggningen och driften av anläggningen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Vallastiftelsen
Organisationsnummer:802480-5981
Adress:
  • Fjällebro 40
  • 471 72 Hjälteby
Telefonnummer:0705-914069
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:9 885 893 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS